Hitta hit

Från Malmö
Ta avfart åt höger på väg 56 mot Göteborg
Sväng höger på Karlshamnsvägen Ronneby
Ta andra avfarten i rondellen på Karlshamnsvägen
Ta andra avfarten i rondellen på Sörbyvägen
Sväng höger på Silverforsvägen
Kör tills du ser skylten Silfverforsens kaffestuga

Från Karlskrona
Ta avfarten mot väg 27 Karlshamnsvägen
Ta andra avfarten i rondellen på Karlshamnsvägen
Ta andra avfarten i rondellen på Sörbyvägen
Sväng höger på Silverforsvägen
Kör tills du ser skylten Silfverforsens kaffestuga

Växjö
Ta andra avfarten i rondellen på väg 27 Karlshamnsvägen
Ta andra avfarten i rondellen på Karlshamnsvägen
Ta andra avfarten i rondellen på Sörbyvägen
Sväng höger på Silverforsvägen
Kör tills du ser skylten Silfverforsens kaffestuga