Museum

Rebecka Svensson föddes i en stuga vid Silverforsen i Sörby (Ronneby) den 17 maj 1879 och dog i samma stuga den 29 januari 1954.

Rebecka Svensson växte upp i blekingestugan från 1730-talet som flyttats till Silverforsen i Ronneby på 1860-talet. Hennes mor, Carolina Olsdotter (född 1840), födde nio barn och Rebecka Svensson var det åttonde.

Från 1930-talet till 1954 drev Rebecka Svensson ett sommarkafé med kulturarrangemang i blekingestugan. Stugan testamenterades 1951 av Rebecka Svensson till Ronneby kommun med förhoppningen att den även i framtiden skulle vara en plats dit ortens befolkning kunde komma och finna ro och glädje. Så skedde också, och efter hennes död 1954 har det varit fortsatt kaféverksamhet med kulturevenemang i stugan.

Bilderna är tagna av Caluva Foto.